sleutel In de systemische benadering gaan we ervan uit dat ieder mens soms gewild, soms niet, ervoor gekozen heeft onderdeel te zijn van meerdere sociale systemen.
Elk systeem heeft eigen, soms zichtbare dan wel onzichtbare, waarden & normen, opvattingen en regels, behoeften, wensen en verlangens.
Met behulp van de systemische benadering kan daarover bewustzijn en begrip ontstaan.
De systemische benadering helpt zichtbare en onzichtbare dynamieken, daarbij horende patronen, symptomen en verborgen mechanismen in beeld te krijgen. Dat wat onbewust aanwezig is wordt bewust gemaakt.
De kern van de systemische benadering is om te erkennen wat er is. Door te erkennen gebeuren er wezenlijke dingen tussen de elementen in het systeem. Dat resulteert onder andere in rust, inzicht in belemmeringen en vragen, waardoor er heling kan ontstaan en er weer stroming komt in het systeem.
 

Binnen systemen zijn principes

Systemische principes die altijd spelen zijn: 
 • Systemen ‘willen’ compleet zijn.
 • Systemen hebben behoefte aan een intrinsieke ordening; ieder in het systeem heeft een plek, b.v. het eerste kind komt voor het tweede kind.
 • Systemen willen uitwisselen; er is een voortdurende beweging tussen nemen en geven, wat in balans moet zijn;
 • Systemen willen verbonden blijven met hun oorsprong;

Intuïtief Systemisch Werken:

Hylke Bonnema heeft, geïnspireerd en opgeleid door Bert Hellinger, een nieuwe opstellingen methode ontwikkeld; het Nieuwe Opstellen. Deze nieuwe methode is een meer intuïtieve manier van systemisch werken. Deze werkwijze brengt je terug naar jezelf, in je lijf, met je voeten op de grond, het herstelt de verbinding met jezelf en met je energetische veld.
Bij opstellingen gaat het om het aankijken van de blokkade en de (innerlijke) beweging die daardoor ontstaat. Dat doe je niet met je hoofd, maar door te voelen. Het verruimt je bewustzijn en daarmee boor je het potentieel in jezelf aan om te doen waarvoor je bedoeld bent: in wie je bent, in je werk, het contact met anderen en op het gebied van je gezondheid. In het nieuwe opstellen zit in het durven vertrouwen op het gevoel, op de intuïtie.
Het doen van een opstelling gaat over voelen en energie. Het is een beleving in het moment, waarin je je levensstroom weer op gang brengt. Je werkt vooral met de ziel, je innerlijk weten, je eigen bron van wijsheid, en niet met de persoonlijkheid. De persoonlijkheid is dat van waaruit je reageert naar de buitenwereld. Het is ook dat wat jij laat zien van jezelf aan de buitenwereld. De ziel is dat wat jij van binnen echt bent, dat wat er altijd al was, dat wat in jou leeft vanaf dat jouw leven ontstaat.

Wat kan je opstellen?

Het is mogelijk op te stellen waar je vraag ligt, denk aan:
 • familieopstelling;
 • trauma opstelling;
 • belemmerende innerlijke delen;
 • organisatieopstelling;
 • relatie opstelling;
 • loopbaanopstelling;
 • gezondheidsopstelling;
 • voedingsopstelling, etc.

Werkvormen:

Mogelijke werkvormen zijn mede afhankelijk van de vraag en/of het thema. Ik maak vooral gebruik van:
 • een één-op-één opstelling;
 • werken met vloer ankers;
 • opstelling met representanten.

 
In een opstellingen met representanten worden deelnemers uit de aanwezige groep mensen intuïtief door de vraag-inbrenger in de fysieke ruimte opgesteld. Deze representanten kennen het systeem van de vraag-inbrenger niet.
Zij representeren de elementen van de vraag van de vraag-inbrenger.
Bijvoorbeeld: de moeder, vader, zus, broers, oma, opa, miskraam, zelfdoding, oorlog en ook winst & verlies, ontslag en/of fusie, de cliënt, het trauma, de belemmering, innerlijke delen, de klant, de directeur, het bedrijf.

In de opstelling ontvangen, weten en ervaren representanten informatie uit het systeem van de inbrenger. De begeleider kan hierop bevragen en of ondersteunend aanwezig zijn, maar kan ook de opstelling vrij laten. Op kort termijn wordt dat wat op onbewust niveau speelt zichtbaar en voelbaar, en
onderliggende dynamieken, blokkades, mechanismen, verhoudingen en verstrikkingen, die maken dat het vraagstuk of verlangen niet ‘vanzelf’ tot een oplossing of vervulling is gekomen, worden zo bewust(er).

De begeleider kan interventies in de opstelling doen, die bedoeld zijn om de energie weer vrij(er) te laten stromen: factoren erbij of juist eruit, verschuivingen, gebaren of bewegingen, uitspreken van boodschappen en dergelijke. Zo ontstaan op natuurlijke wijze (mogelijke) openingen en oplossingsrichtingen. 

Fenomenologische blik

De systemische benadering is niet analytisch, waarin er sprake is van oorzaak-en-gevolg, maar van fenomenologisch waarnemen. Hiermee bedoelen we dat we uitgaan van de verschijnselen die zich voordoen. Je zoekt niet naar de waarheid, interpreteert niet, je beoordeelt en oordeelt niet. Wat je wel doet is ‘kijken, luisteren en voelen wat er wel is’. Je laat gebeuren wat er is, zonder vrees, zonder weten en zonder willen. Het is wat het is.
Wil je deze methodiek ook ervaren?
Maak een meteen een afspraak of let op de aankondigen voor workshops via Facebook en/of op de website. Voel je welkom!

Bezoekadres

P-Coaching & Therapie
Visseringlaan 23
2288 ER Rijswijk