verlangenEen ‘ Opstelling van Verlangen’ is een milde methode die inzicht geeft in wat je weerhoudt om je verlangens te vervullen.
Met een verlangen wordt bedoeld wat je wens is; ‘Hoe zou je het wel willen?’
De methode ‘Opstelling van Verlangen’ is ontwikkeld door Franz Ruppert,, docent en therapeut, die hiermee werkt in zijn psychotherapeutische praktijk.
Zijn werkwijze is erop gericht om psychische – en fysieke symptomen op hun diepere oorzaken te herkennen en zichtbaar te maken. Hij wijst erop dat blokkades die men ervaart vaak wijzen op een onderliggend onbewust trauma.
Franz Ruppert noemt deze werkwijze van opstellen ‘ Zelfontmoetingen’.

Wanneer is het zinvol om een opstelling te doen?

In onze ontwikkeling naar volwassenheid maakt ieder gebeurtenissen mee die pijnlijk zijn. Soms is er hulp aanwezig, soms ook niet. Als de gebeurtenis of een reactie van iemand te overweldigend of soms zelf bedreigend voor je is kan het zijn dan je het gevoel wat hierbij hoort ‘wegstopt’, om het niet te voelen en/of niet meer te hoeven voelen. Er ontstaat een groot of een klein trauma.
Je splits je gevoel af. Vanaf dat moment worden deze gevoelens opgeslagen in je lichaam. De gevoelens zijn er wel, maar je gaat ervoor zorgen dat je de nare gevoelens en/of gedachten niet meer voelt.
Er ontstaat een overlevingsdeel in je psyche, die daarvoor zorgt. Dit deeltje in jou gaat gedachten, gevoelens en gedrag laten zien die je van pijn, misschien wel verdriet, boosheid of angst afhouden.
Vaak speelt zich dit op onbewust niveau af. Het komt voor dat je opmerkt dat dingen in je leven niet fijn zijn, denk aan:

 • ‘Hoe komt het dat ik steeds tegen hetzelfde patroon aanloop, die ik ook terug zie bij mijn familie?’
 • ‘Ik voel me al langer depressief en ik begrijp de reden hiervoor niet’
 • ‘Ik voel me nergens bij horen’
 • ‘Ik ervaar schuldgevoelens, maar kan ze niet plaatsen’
 • ‘Ik heb onbegrepen fysieke – en psychische klachten’
 • ‘Ik heb het idee dat mijn lichaam mij iets wil vertellen , maar ik weet niet wat?’
 • ‘Ik wil inzicht in een vraag die ik heb binnen mijn relatie
 • ‘Ik heb problemen op mijn werk en ik kom er niet uit’

Dit kunnen redenen zijn om een keuze te maken voor een ‘Opstelling van Verlangen’.

Een ‘Opstelling van Verlangen’:
 • maakt de bron van blokkades zichtbaar;
 • legt contact met je familiegeschiedenis;
 • creëert inzicht;
 • zorgt voor integratie van oude gevoelens in het hier- en- nu;
 • heelt delen in jezelf;
 • stelt je in staat anders te kiezen en te handelen in het dagelijks leven als er triggers zijn;
 • zorgt en creëert voor balans in jezelf;
 • maakt zichtbaar welke grote of kleine stap je kunt doen om bij je verlangen te komen. 

Werkwijze

Je formuleert een vraag of een intentie als focus om de opstelling te doen, in je eigen woorden, op je eigen manier.
We kunnen werken op individuele basis tijdens een sessie in de praktijk.
Dan werken we met grondankers, die symbool staan voor je vraag. Vaak wordt dit gebruikt als er een vraag ligt over de dynamiek die je ervaart met 1 persoon of bij het werken met een fysieke klacht.

We kunnen jouw vraag ook opstellen met meerdere personen, zij worden representanten genoemd.
Van de representanten wordt gevraagd zich open te stellen voor ‘alles wat er zich aandient’, denk aan communicatieprocessen, emoties en gedrag, en zich als spiegel ter beschikking te stellen voor de vraagsteller.

In een workshop
Regelmatig bied ik workshops aan waarin je je vraag kunt stellen of waar je mee kunt doen in de rol van representant.
Informatie hierover kan je terugvinden op de website.

Bezoekadres

P-Coaching & Therapie
Visseringlaan 23
2288 ER Rijswijk