EMDRVoor wie is EMDR bedoeld?

EMDR is een therapie die is bedoeld voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Maar ook andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven, zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het  hier-en – nu nog steeds invloed hebben

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen.
Een groot deel van de getroffenen verwerkt ervaringen op eigen kracht.
Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten.
Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de gebeurtenis, waardoor angsten , angstwekkende beelden , flashbacks, en nachtmerries kunnen ontstaan. Andere klachten kunnen b.v. zijn schrik – en vermijdingsreacties.  Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van post traumatische stressstoornis ( PTSS) Uitgangspunt is dat de klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen.
 
Dit kan dusdanige sporen achtergelaten hebben in het geheugen van de persoon dat hij/zij er nog steeds last van heeft.
Voorbeelden zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werk gerelateerde gebeurtenissen en andere schaamtevolle of ingrijpende ervaringen.


Doelen en belangrijkste insteek van EMDR: 

De cliënt helpen de herinneringen aan de gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.
 

Hoe werkt EMDR?

Dat EMDR werkt is duidelijk, maar hoe het precies weten we nog niet.. In ieder geval gaat men er vanuit, en daar lijkt het ook op, dat het natuurlijke verwerkingssysteem door EMDR wordt gestimuleerd.
 

 

Werkwijze:

 • De oorzaak en achtergronden van de klachten wordt onderzocht;
 • Onderzoek en taxatie van individuele kenmerken i.v.m. de draagkracht en de draaglast van de cliënt;
 • Er wordt een keuze gemaakt voor EMDR of een andere therapiemethode / - vorm;
 • De opstart van het verwerkingsproces en de –procedure. 

Effect van EMDR therapie:

 • De toegankelijkheid tot herinneringen wordt vergroot;
 • De emotionele lading wordt vaak minder;
 • Terugdenken aan de oorspronkelijke gebeurtenis wordt gemakkelijker;
 • Vaak is er een verandering van de herinneringsbeelden en wordt deze in een mildere vorm opgeslagen in het geheugen;
 • Soms komen andere beelden of herinneringen van de situatie/gebeurtenis naar voren enontstaan er spontaan nieuwe gedachten en/of inzichten;
 • De gebeurtenis krijgt steeds meer een plek jouw levensgeschiedenis;
 • De originele traumatische ervaringen worden verwerkt en geïntegreerd, samen met de daarmee alle geassocieerd geraakte triggers en ervaringen.

 Bron: Handboek EMDR -  A. de Jongh & E. ten Broek

Bezoekadres

P-Coaching & Therapie
Visseringlaan 23
2288 ER Rijswijk