nlende

Therapeut / Coach 

Mijn naam is Paula Damen – van Eijk.

Hieronder kunt u in een kort overzicht lezen wat heeft geleid tot de oprichting van de praktijk .
 
Na mijn opleiding HBO-Jeugdwelzijnswerk ben ik 19 jaar werkzaam geweest in de zorg- en begeleidingssector.
Hierin heb ik gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking, met pubers en adolescenten in kamertrainingsprojecten en heb ik ondersteunende begeleiding aangeboden aan mensen die te maken hadden met chronische psychiatrische problematiek.
 
Tijdens mijn  werkperiode in loondienst is opgemerkt dat ik meer dan gemiddeld gevoelig was voor energie. Ik bleek HoogSensitief .
Door onderzoek en het volgen van cursussen en opleidingen heb ik dit nu omgezet in een kracht en help ik anderen om te leren omgaan met hun HoogSensitiviteit, geef ik workshops en cursussen om hieraan vorm te geven.
Ik ben gestart met een eigen praktijk in Energiewerk, welke ik steeds meer heb verbreed met verschillende opleidingen tot de brede praktijk zoals deze nu is.
 

 

Mijn praktijk is een Integratieve Praktijk. 

Binnen de praktijk maak ik gebruik van een veelzijdige aanpak. Er wordt gewerkt met verschillende methodieken en inzichten uit verschillende psychotherapeutische disciplines en werk naar afhankelijk van de vraag van de cliënt  ook met Energetische methodieken.
Samen met u bespreken we de mogelijkheden en maken wij een keuze voor het traject.
 

Mijn visie

Ieder mens maakt in zijn of haar leven ervaringen mee die op cognitief-,  emotioneel-, sociaal- en energetisch gebied invloed hebben op iemands systeem. 
De wijze waarop men gebeurtenissen en interacties in het leven ervaart is voor ieder anders.
Soms zijn de ervaringen zo intens dat het prettig is om met iemand hierover van gedachten te wisselen, er kan behoefte zijn aan reflectie, inzicht, verandering van patronen en inzichten of heling.
 
In mijn werk volg ik de visie dat ieder mens een pad in het leven bewandelt en leert van alle ervaringen die men tegen komt.
We doen ervaringen op die ons ondersteunen, ons verder helpen in de keuzes die we maken om steeds meer ‘ heel’ te worden .
In ons proces naar ‘ heelwording ’ kunnen er zich momenten voordoen waarin  we ondersteuning in nodig hebben om onze weg  te vervolgen.
Met ondersteuning van mij laat ik je weer kennismaken met je innerlijke hulpbronnen en kracht, waardoor het weer mogelijk wordt om je zelfsturing weer op te pakken en je eigen pad te vervolgen.
je leert weer luisteren naar jezelf,  contact te maken met je innerlijke – en scheppingskracht,  te vertrouwen op je zelf en je te verbinden met wie jij bent.
 
In de praktijk begeleid ik je op dit pad.
Soms ben ik ondersteunend aanwezig, soms wat meer sturend of laat ik het proces zijn of haar gang gaan. Het kan ook zijn dat er rust nodig is en ik besluit om een rustperiode in te stellen.
Ik ga ervan uit dat wij een samenwerkingsverband aangaan. Wij zijn beiden verantwoordelijk voor het proces.  Samen onderzoeken we waar je naar toe wilt en wat je nodig hebt en ik begeleid je met behulp van de competenties die ik je aan kan bieden. 
Ik ga uit van een open communicatie en werk op basis van wederzijds vertrouwen.
 

Paula's specialisaties zijn:

 • Integratieve Psychotherapie
 • Hypnotherapie
 • EMDR
 • Inner Child therapie
 • EFT Relatietherapie
 • Holistische aanpak Burn-out
 • Touch of Matrix
 • Energiewerk en - management
 • Hoogsensititviteit
 • Systemisch werk
 • Access Bars

Opleidingen Paula

• NLP Practitioner- NTI
• Opleiding Aurareader en – healer – Trans Art
• Opleiding tot Coach – Academie voor Coaching & Counselling
• Ontwikkelings Gericht Coachen Practitioner – Peter Gossen MFC
• Ontwikkelings Gericht Coachen Master – Peter Gossen MFC
• Integratieve Psychotherapie – BGL & Partners
• Verdiepingsjaar ‘Inner Child Therapie' – BGL & Partners
• EMDR – Barbara Jansen
• EFT - Emotion Focused Therapie – Relatietherapie | methode Sue Johnson – EFT Nederland
• Psycho Sociale Basis Kennis – (PSBK) – BGL & Partners
• Holistisch Aanpak Burn-Out - BIVT – T. de Bont en F. Streefkerk
• Touch of Matrix gecertificeerd therapeut
• Systemisch Werk Systemisch Werk Verdieping - De eerste verdieping - Delft
• Familie -en organisatieopstellingen masteropleiding HBO niveau - Civas opleidingen
• Access Bars Access Consciousness - Access Bars Practitioner
• MTVSS - immuumsysteem

Paula is aangesloten bij:

Nederlands Beroepsvereniging Hypnotherapeuten   11057A1
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg   301032R
SCAG (geschillencommisie)   geregistreerd
Touch of Matrix  (Therapeut)  gecertificeerd
Kamer van Koophandel   27308788
AGB code   90040405
Praktijk code   90-18832

Touch of Matrix gecertificeerd therapeut

Touch of Matrix erkend therapeut Paula Damen Van Eijk

Bezoekadres

BVG De Compagnie
P-Coaching & Therapie
Geestbrugkade 35
2281 CX Rijswijk 
Gratis parkeren achterzijde aan de Frederiklaan