hypnotherapieTherapie die gebruik maakt van een eclectische manier van werken.

Dit betekent dat er gekozen wordt voor een veelzijdige aanpak.
Er wordt gewerkt met verschillende methodieken en inzichten uit verschillende psychotherapeutische disciplines.
 

Uitgangspunt

Een belangrijk uitgangspunt van de integratieve psychotherapie is dat mensen ‘alles’ in huis hebben om hun doelen te bereiken.
Ieder heeft alle benodigde hulpbronnen in zich, of is in staat deze te ontwikkelen.
We spreken hier over innerlijke hulpbronnen, die zowel innerlijk als naar buiten gericht gebruikt kunnen worden.
Vaak is de cliënt zich niet bewust van zijn of haar eigen mogelijkheden of lukt het niet om er contact mee te maken.
De integratieve therapeut helpt de cliënt om dit wel te doen. 
De eigen vermogens van de cliënt worden aangeboord en gebruikt voor heling en/of verbetering van de klachten van de cliënt.
 
Tijdens consulten met cliënten  wordt op een diep innerlijk niveau gewerkt, met name met hypnotherapie.

De integratieve therapeut helpt de cliënt om:
 • contact te maken met zichzelf, met zijn of haar innerlijke wereld en de vermogens die daarin opgeslagen liggen;
 • de klachten te onderzoeken;
 • te komen tot bewustwording;
 • een oplossing te vinden m.b.v. hulpbronnen.

In therapie?

Er zijn uiteenlopende redenen om in therapie te gaan.
Vrijwel altijd is er een wens of een verlangen naar verandering.
Klachten kunnen van sociaal – emotionele,  cognitieve-, fysieke en /of van spirituele aard zijn. 
Bij fysieke klachten is het raadzaam de huisarts te hebben geraadpleegd. Pas dan kan ik met u bespreken of ik iets voor u kan betekenen t.a.v. therapie. 

Met welke hulpvragen in therapie?

 • Burn-out en – klachten
 • Aanhoudende stress
 • Communicatieproblemen
 • Depressieve gevoelens
 • Angstgevoelens
 • Emotionele gebeurtenissen uit het heden en verleden
 • HoogSensitiviteit
 • Traumatische ervaringen
 • Terugkerende fysieke klachten
 • Verlies – en rouwverwerking
 • Lastig in contact komen met gevoelens
 • Hardnekkige patronen; denk- en gedragspatronen
 • Relatieproblemen
   

De therapeut richt zich op:

 • Bewustwording van, en inzicht in achterliggende oorzaken, drijfveren , gedachten, gevoelens en patronen;
 • Ik-versterking om klachten aan te kunnen in het NU en vanuit Volwassenheid;
 • Het bevorderen van eigen kracht en oplossend vermogen m.b.v. interne en externe hulpbronnen;
 • Het aanreiken van handvatten ter bevordering van het zelfhelend vermogen;
 • Ondersteuning in het hanteren van en/of het oplossen van de hulpvraag;
 • Het ontwikkelen van nieuwe inzichten;
 • Het bieden van ruimte en interventies om ( oude ) pijn te verwerken;
 • Ondersteuning en begeleiding bieden richting het proces naar ‘heel' wording;
 • Het verbinden van lichaam, geest, en energiesysteem; 

 

Een aantal veel gebruikte methodieken: 

Hypnotherapie

In de integratieve psychotherapie maak ik als therapeut op een bewuste, gezonde en veilige manier gebruik van het spontane, natuurlijke vermogen van mensen om in trance te gaan. Als ik dat op een bewuste manier opwek spreek je van hypnose.
Bij trance ontstaat er een verandering in onze staat van bewustzijn. Deze zijn in het dagelijks leven te herkennen aan een beperkte of een fixatie van aandacht. B.v. we ‘zitten helemaal in een film en merken van onze omgeving niets meer op’.Op zo’n moment zijn we in een trance.
Met behulp van trance kunnen problemen en onderliggende oorzaken onderzocht worden en kan contact gemaakt worden met innerlijke hulpbronnen, die helpen om nieuwe, gezonde, oplossingen te vinden. 

Regressie

Het woord regressie wordt gebruikt om het proces aan te duiden, waarbij de aandacht van de cliënt wordt geconcentreerd op de verschuiving van het heden naar het verleden.

Er zijn 5 niveaus te onderscheiden:
 • De beschikking over ons geheugen;
 • Onze zintuiglijke herinnering;
 • Gevoelens en gedachten  = van heden naar  verleden;   
 • Het onbewuste, diep weggedrukte informatie;  
 • Men is in het verleden.

Tijdens een regressie blijft de cliënt de regie behouden en is altijd in staat terug te keren naar het heden.
Je kunt ook zeggen.. de cliënt is in regressie, maar blijft ook een volwassen persoon.
Regressie is bedoeld om te komen tot oplossingen.  

De Interne Familie / delenwerk

Ieder mens bestaat uit delen die allemaal bepaalde rollen vervullen. Het ene moment ben je ouder van je kind(eren) het andere moment de werknemer bij je werkgever, dan weer de partner of ben je zelf het kind. Al deze delen horen bij jou, vormen jou als persoon en jij bent deze delen allemaal.

Als kind zijn wij puur, onbevangen en puur. Door onze opvoeding en ervaringen in ons leven, ontwikkelen wij persoonlijkheidsdelen die er voor zorgen dat wij in bepaalde situaties en in relatie met anderen, op een bepaalde manier handelen of reageren. Dat kan bijvoorbeeld zorgzaam, streng of kritisch zijn. Soms kan het zo zijn dat een deel onvoldoende ruimte krijgt of juist overmatig veel ruimte inneemt waar je last van kunt krijgen. Dit is geen aparte persoonlijkheid, maar een manier van denken die je hebt ontwikkeld en waarin je terecht komt onder bepaalde omstandigheden. Deze “delen” zijn vaak al in je jeugd gevormd en reageren daarom nog vanuit die onvolwassenheid of gekwetstheid.

Vaak werken de innerlijke delen niet meer functioneel voor ons of ervaren we gevoelens en gedachten die ons belemmeren.

Het doel is om de belemmerende delen te gaan herkennen, erkennen als deel van jezelf,  communicatie tussen delen onderling en jezelf te creeren en weer regie te nemen over wie je wilt zijn. 

Bezoekadres

P-Coaching & Therapie
Visseringlaan 23
2288 ER Rijswijk