nbvh logo

NBVH - Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten

Ik zou het fijn vinden als je met een klacht eerst bij mij komt, als we er dan samen niet uitkomen kan je natuurlijk altijd besluiten een volgende stap te nemen waarvan de procedure hier beschreven is.
 
Dit reglement beschrijft het Klachtrecht van de vereniging. Het is van toepassing op NBVH-leden die als zorgaanbieder beschikbaar zijn voor cliënten. Het Tuchtrecht valt met ingang van 1 januari 2015 onder het Tuchtcollege Complementaire Zorg. Indien naar oordeel van de Klachtencommissie een ingediende klacht onder het Tuchtrecht valt, wordt deze doorverwezen naar het Tuchtcollege Complementaire Zorg.

Bezoekadres

P-Coaching & Therapie
Visseringlaan 23
2288 ER Rijswijk