pentagram burn outWat is een Burn-out eigenlijk?

‘Burn-out is een stoornis, die wordt gekenmerkt door gevoelens van uitputting van het lichaam, geest en ziel. Welke vaak het gevolg zijn van een periode van extreme stress, na life events, die kort na elkaar plaats vonden, zonder dat er een fase van herstel heeft kunnen plaatsvinden’.

Kenmerkend voor mensen in een Burn-out is dat zij moeite hebben met het nemen van de ‘simpelste beslissingen en zich druk maken om de kleinste dingen’. Vaak komt ‘alles harder binnen’ en is overzicht bewaren lastig.  Men is zich vaak niet bewust van de afname van het energieniveau. Een kenmerk is ook dat men aangeeft  ‘Ik wil wel, maar ik kan niet’..( meer ) 

De oorzaken van Burn-out:

Burn-out wordt vaak gezien als een werk gerelateerde aandoening. Echter er is meer dan dat!
Vaak zijn ook andere oorzaken die tot een Burn-out kunnen leiden, zoals:
 • factoren in de werkomgeving;
 • persoonlijkheidskenmerken;
 • maatschappelijke ontwikkelingen;
 • privé gerelateerde factoren een plek.

Wij bieden een model aan waarbij al deze factoren meegenomen kunnen worden in het helingsproces; een Holistische aanpak van Burn-out.

Het model van de Holistische aanpak Burn-out is gebaseerd op:

 • Acceptatie als basis
 • Balans inspanning – ontspanning
 • Contact met het lichaam en het hart
 • Stofwisseling
 • Steun van de omgeving
 • Zelfinzicht

burn out pompoenAl deze factoren hebben invloed op elkaar en komen aan de orde in het traject.
Het verschilt per persoon wanneer welke factor op welk moment het meeste aandacht behoeft.
Standaard onderdelen in het traject zijn wel de intake, de re-integratie opbouw en het evaluatiegesprek.

Bij een goed begeleid herstel heeft de cliënt:
 • een verhoogd bewustzijn ontwikkeld;
 • hulpmiddelen in handen om herhaling te voorkomen.

Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn de ‘rode vlaggen’, die betrekking hebben op het energiebehoud in zowel de privé-  als de werkomgeving.   Het vaststellen van de vlaggen en het identificeren van bijbehorende activiteiten helpen de cliënt om zich bewust te zijn wanneer het weer de verkeerde kant op gaat. 

De duur van het traject:

 • na het intakegesprek, 4-6 weken thuis
 • de re-integratie is gemiddeld 3 a 4 maanden
 • na 1,5 jaar is het vaak niet meer nodig te letten op de ‘rode vlaggen. 

Bezoekadres

P-Coaching & Therapie
Visseringlaan 23
2288 ER Rijswijk