nlende

Wat is hypnotherapie?

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij gebruik gemaakt wordt van Trans in combinatie met andere technieken als regressie, imaginatie en RET. 

Wat is trans?

Trans is een toestand die iedereen kent , b.v. als  we helemaal opgaan in iets, een boek of een film, en we onze omgeving vergeten.
Een trans wordt in het algemeen als prettig ervaren. Er ontstaat als het ware een concentratievorm waarin we goed kunnen presteren en helemaal op kunnen gaan in de activiteit.
Een trans kan ook niet prettig aanvoelen.  Dan is er vaak sprake van beklemmende gedachten en/of gevoelens waar we geen grip op krijgen.
 
Een transtoestand kan opgewekt worden.  In dat geval spreken we van hypnose.
Het wordt op een bewuste en veilige manier als middel gebruikt om in contact te komen met onze innerlijke wijsheid.
Gedachten en gevoelens uit het dagelijks leven worden naar de achtergrond geschoven, waardoor iemand zich gemakkelijker kan richten op innerlijke processen.
Iemand in trance heeft zijn zelfbewustzijn niet verloren;  de transtoestand is op ieder moment door de persoon zelf te onderbreken.
 
Hypnotherapie is een therapievorm waarin u naar een verhoogde concentratieniveau, de trans, wordt begeleid. 
In de trans kan het zijn dat u in contact komt met oude, niet verwerkte ervaringen, emoties en overtuigingen die u in het heden belemmeren.  Vaak gaat het om onbewuste processen.
In de verhoogde concentratie lukt het gemakkelijker om in contact te komen met uw hulpbronnen en mogelijkheden, die u kunnen ondersteunen in het verminderen of hanteren van uw klachten.
Hypnotherapie is een verbale therapievorm.  Dit betekent dat de trans gericht ingezet en benut wordt om doelen te bereiken.  Therapeut en cliënt werken hierin samen.
 

Toepassingsvormen voor hypnotherapie:

  • Onderzoek en verwerken van trauma’s en emotionele gebeurtenissen
  • Onderzoek en herstellen van psycho – somatische klachten als maag –en darmklachten, hyperventilatie
  • Verminderen van pijn en lichamelijke klachten
  • Inzicht in en verminderen van eetproblemen en andere gewoonten
  • Omgaan met stress en spanning
  • Trainen zelfvertrouwen
Regressie
In ons werk tijdens hypnotherapie zien we regelmatig  trans die niet prettig aanvoelt en waar we geen grip op krijgen in het dagelijks leven.
De trans die  zich hierin voordoet  noemen we een ‘natuurlijke trans’,  die zich in de vorm van regressief gedrag aan ons laat zien.
Regressie betekent ‘ achteruitgaan’.
In het kader van psychotherapie bedoelen we hiermee dat iemand terugvalt in gedrag en functioneren.
Meestal wordt dit ervaren als vervelend.  Het zichtbare gedrag is niet van NU, maar lijkt op het gedrag uit bijvoorbeeld de kindertijd.  “ Een krachtige man wordt in een bepaalde context een onzeker en bang kind’.
 
Regressief gedrag wordt vaak opgeroepen door een zintuiglijke prikkel, die neutraal is voor de context waarin deze zich voordoet.  Een geluid, een beeld, een woord, een toon of een geur.
De emotionele- en gedragsmatige  reactie op deze prikkel is van een dusdanige heftigheid, die je niet zou verwachten in de context of van de betreffende persoon.
Zo’n prikkel noemen we een ‘trigger’.
Triggers werken onbewust en kunnen dus ‘ zomaar naar voren komen’.
 
In regressietherapie, met behulp van trans, zoeken we samen met de cliënt uit wat maakt dat de trigger zo beladen is. 
Er zijn onbewuste herinneringen die deze triggers naar voren doen laten komen.
 

Bezoekadres

BVG De Compagnie
P-Coaching & Therapie
Geestbrugkade 35
2281 CX Rijswijk 
Gratis parkeren achterzijde aan de Frederiklaan