disclaimerNiet aansprakelijk

Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. P-Coaching & Therapie is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan P-Coaching & Therapie of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van P-Coaching & Therapie

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

P-Coaching & Therapie
Geestbrugkade 32
2281 CX Rijswijk
 

Derden

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover P-Coaching & Therapie geen controle heeft.
P-Coaching & Therapie draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.

Bezoekadres

P-Coaching & Therapie
Visseringlaan 23
2288 ER Rijswijk