Meditatie is een vorm van spirituele oefening.

meditaties

Vele religies en geloofsovertuigingen kennen de meditatie in een of andere vorm. Bij diepere en langdurige meditatie is het mogelijk contact te maken met ons Hogere Zelf ( het goddelijke in ons ) en deze innerlijke leiding in ons dagelijks leven te gaan volgen. Bron: wikipedia
 

Meditatie is een concentratievorm 

Bij meditatie focus je je met gerichte aandacht.
De focus kan zowel  naar binnen gericht zijn als op je buitenwereld.
Als de focus naar binnen gericht is zal dit je ondersteunen bij het contact maken met je innerlijke wereld, waarbij je met compassie contact maakt met b.v. gevoelens, gedachten of dat wat er is, er als het ware naar kijkt, en laat opkomen en accepteert wat er zich aandient. Het ‘er laten zijn’ op deze manier kan je inzicht geven in wat er in je innerlijke wereld speelt;
Meditatie kan ook plaatsvinden door je te focussen op een object buiten jezelf, b.v. op een vlam van een kaars;
Een veel voorkomende manier van mediteren is je focus te leggen op je ademhaling en daar met gerichte aandacht bij te blijven.
Tijdens de meditatie kom je vaak in een transtoestand terecht. 
Door oefening kan er een gevoel van rust, stilte en leegte ontstaan, die je helpen om je lichaam en geest tot rust te brengen. 

Meditatie vraagt om oefening.

Het kost tijd om in je systeem nieuw programma toe te voegen die je verbinding, rust, stilte, gevoelens van leegte en/of inzichten kan brengen.
Het is een kwestie van regelmatig doen en blijven volhouden.

Geleide meditatie

Bij een geleide meditatie volg je mijn stem, die je meeneemt in de meditatie.
Het doel van een geleide meditatie kan verschillend zijn. Het kan o.a.  zijn dat de meditatie je helpt om dingen los te laten, te ontspannen,  je energiesysteem te ervaren en te reinigen, je in je kracht te helpen staan of je verbinding met jezelf of de verbinding met je Hogere Zelf te verstevigen.
Vaak is het een mooi begin om te starten met zelf mediteren.
Tijdens de cursussen en trainingen mediteren we samen.

Thuis mediteren

Je kunt altijd starten met meditatie; zittend op een stoel, in kleermakerszit.
Probeer het maar. Ieder dag op het zelfde tijdstip,  start met een paar minuten en volhouden!  Veel succes! 

 

Geleide meditaties ingesproken door Paula Damen-van Eijk. 

                   
 
 Ontspanningsmeditatie
 
 
 Meditatie energiemanagement  
Je kunt de meditatie downloaden door te klikken op de 3 puntjes achter de meditatie. 
 

Veel ruimte en ontspanning gewenst!
Hartelijke groet, Paula

Bezoekadres

P-Coaching & Therapie
Visseringlaan 23
2288 ER Rijswijk