readingDe term AuraReading wordt gebruikt voor het lezen van iemands energiesysteem; ons centrale energetisch kanaal , chakra’s, de gronding en de aura. Waar spreken we dan over?

Wat is een aura?

Een aura is een energieveld die ieder van ons om zich heen heeft. Je kunt het je voorstellen als een ‘ bel ’, waarin ons lichaam zich bevindt. Dit is vaak merkbaar als je de aura van een ander ‘binnen stapt. Je neemt iets waar. Je voelt als het ware de ander. ‘ Het kan zijn dat je een aangenaam gevoel of een onaangenaam gevoel ervaart.  Soms ervaart men een ‘druk’, zachtheid,  ‘een muur om iemand heen’. Dit heeft te maken met de uitstraling van een ander; je ervaart iemands energie, ook wel iemand aura genoemd.
 
Gedurende ons leven bouwt ieder van ons, onder invloed van o.a. je sociale omgeving, je opvoeding en de cultuur waarin je bent grootgebracht, patronen, overtuigingen of manieren van omgang met elkaar op.Een AuraReader kan informatie over dit proces lezen in iemands energiesysteem, waar we ook deze  informatie opslaan en bewaren.
 
In ons systeem heeft ieder mens chakra’s.  Het worden ook wel energiewielen genoemd.  Ze maken contact, en voelen als het ware, onze buitenwereld en zijn verbonden met ons centrale kanaal, onze organen, het hormoonstelsel en zenuwbanen.
 

Een aura reading

Energie is een trilling die visueel, via het weten, auditief of kinesthetisch (voelen) opgevangen kan worden.
Deze trilling is te lezen. Energie kan zich openbaren in beelden, woorden, gevoelssensaties, soms is het kanaal van ‘horen’ dominant aanwezig en hoort de reader zinnen of woorden.
Een AuraReading geeft inzichten, helderheid  t.a.v. emoties, iemands mogelijkheden, blokkades, en dergelijke. 

Tijdens een aura reading

Uitgangspunt zijn de 7 hoofdchakra’s, die van onder tot boven in ons energiesysteem zichtbaar zijn en onderling met elkaar zijn verbonden via het centrale kanaal.
In de aura kan o.a. informatie gelezen worden over de start van ons leven,  de wijze waarop we met emoties hebben leren omgaan, de verbinding met ons mentale gestel en ons fysieke gestel.
De chakra’s geven ons informatie over een aantal thema’s in ons leven. Je kunt denken aan de wijze waarop wij contact maken met onszelf, ons hart en communiceren met onszelf en de buitenwereld.
Onze gronding is de energetische verbinding die wij maken met de aarde. Hierin kunnen we lezen op welke manier we dat geleerd hebben en in ons huidige leven doen.
Een AuraReading kan ons ook informatie geven over generatieve thema’s en dilemma’s die we tegen komen ons leven.

Bezoekadres

P-Coaching & Therapie
Visseringlaan 23
2288 ER Rijswijk